Infračervené žiariče

Infračervené žiariče sú elektrické ohrievače pre priemysel, komerčné využitie a
súkromné objekty (domácnosti). Ich efektívna regulácia umožňuje okamžitý nástup odovzdávania tepelnej energie bez nutnosti času potrebnému na predhriatie. Rovnako umožňujú okamžité zastavenie odovzdávania tepelnej energie.