Schultze CS

Spoločnosť Friedrich Schultze GmbH je od svojho vzniku v roku 1918 popredným európskym výrobcom vykurovacích telies, systémov a riadiacej elektroniky a je vnímaná ako spoľahlivý partner vyrábajúci a ponúkajúci vyspelé a na prax orientované portfólio produktov.


Vlastný vývoj, vysoká kvalita produktov a vynikajúce flexibilné produktovo orientované riešenia zaručujú konštantnú pridanú hodnotu. Naše produkty sú vhodné ako vykurovanie inštalované do mokrého, vlhkého, prašného a výbušného prostredia, pre potravinársky a poľnohospodársky priemysel s možnosťami vyhotovenia z ocele, povrchovo upravenej zinkovaním a/alebo lakovaním, nehrdzavejúcej ocele a medi. Energetickým nosičom našich produktov je technológia na báze keramiky bez nutnosti použitia nosného vykurovacieho média ako je voda alebo vykurovacie náplne na báze ropných produktov, pričom zdrojom je elektrická energia s napätím od 42 V, 230 V, 400 V alebo 230/400 V až do 500 V.

Čítať viac