ATEX ohrievače

ATEX ohrievače sú určené do výbušného prostredia pre priemysel, komerčné využitie a súkromné objekty (domácnosti). Radia sa do skupiny odolných bezúdržbových produktov. Hlavné oblasti použitia sú Lakovne, Zvarovne, Sklady a haly, Bane a lomy a Palivové zásobníky podľa výbušných tried plynov T1, T2 a T3.